Kategorier
Forsikring

Ansvarsforsikring på bil

Det er kun en forsikring som er obligatorisk for bileiere med registrert bil, og det er ansvarsforsikringen. At ansvarsforsikring er obligatorisk vil si at det er pålagt ved lov å tegne forsikringen – hos et forsikringsselskap som er godkjent. Det eneste unntaket er dersom du har meldt til Statens vegvesen at du har en avskiltet bil. Selv om det er kun ansvarsforsikringen som er obligatorisk, så er det å anbefale å skaffe seg enten delkasko eller fullkasko i tillegg.

Ansvarsforsikringen dekker erstatningsansvar etter hva som fremgår i bilansvarsloven. Det vil si at ved ansvarsforsikring så erstattes skader på personer uten en beløpsgrense. Dette inkluderer førere, passasjerer og eventuelt andre personer som blir rammet. I tillegg erstattes skader på andres kjøretøy, bygninger og ellers gjenstander med inntil 10 millioner kroner. Ansvarsforsikring dekker altså kun skade på andre eller andres gjenstander. Om du krasjer og vraker din egen bil vil du ikke få erstatning fra forsikringen, med mindre du har kasko i tillegg.

En annen ting som ansvarsforsikring dekker, fratrukket egenandelen riktignok, er fri rettshjelp. Det vil si at dersom du som bileier eller fører blir 16involvert i etterspill, vil forsikringen dekke advokat og andre utgifter som følger i tvisten. Slike tvister kan være mellom partene i skadesaken, uenigheter med selgeren av bilen eller verkstedet som reparerer bilen. Sjekk vilkårene i din forsikring for å få full oversikt.

Oppsummert så dekker ansvarsforsikringen skader din bil kan påføre deg selv eller andre personer, eller andre personers ting. Den dekker ikke skader på egen bil. På selve ansvarsforsikringen er det ingen egenandel, med unntak av rettshjelp. Sist men ikke minst, HUSK å skaffe ansvarsforsikring på bilen du har kjøpt deg FØR du henter den. Skulle det skje noe på kjøreturen hjem blir du personlig ansvarlig for skadene, og det er ikke billig. Erstatningssummen kan fort komme opp i millioner.