Kategorier
Forsikring

Dette bør du vite om barneforsikring

Vurderer du å forsikre barnet ditt i tilfelle noe skulle skje? Her får du noen gode argumenter til hvorfor du faktisk bør gjøre det.

Barna våre er noe av det kjæreste og skjøreste vi har, vi ønsker dem alt det beste og beskytter dem alt vi klarer. Men vi kan ikke beskytte dem mot verden og livet, ting kan fort skje og det er gjerne ting som kan få store konsekvenser for både foreldre og barn. Heldigvis har vi velferdsordninger her i landet, som tar støyten når det blir for galt fatt. Men i noen tilfeller er det greit å ha tilgang på andre ordninger slik at man er sikret og kan fokusere på det viktige i en eventuell krisesituasjon.

Hva kan barneforsikringen dekke?

Noe av det viktigste du sørger for ved å forsikre barnet ditt er at barnet blir sikret i tilfelle arbeidsuførhet og medisinsk invaliditet.  Om barnet blir alvorlig sykt finnes det mange måter forsikringen kan hjelpe foreldrene og barnet. For eksempel om det er nødvendig å ombygge boligen hvis det for eksempel er snakk om fremtidig og langsiktig bruk av rullestol, kan det være nødvendig å gjøre justeringer på boligen. Er det trapper for å komme inn i boligen kan det være aktuelt å bygge rampe. I boligen kan det være nødvendig å endre dørkarmer for å gjøre plass til rullestol.

Aktive barn kan være uheldige

Ja, barn i dag er aktive sjeler som er høyt og lavt både i barnehage, på skole og i fritiden. Det betyr at det kan skje ulykker, enten gjennom barnas aktivitet eller ved en ytre påvirkning som for eksempel en bilulykke eller påkjørsel. Da er det godt å vite at man har tilgang på den beste behandlingen som finnes, uansett pris og forsikringen dekker heldigvis behandlingsutgifter ved ulykke og blir det snakk om dødsfall vil foreldrene også få utbetalt en sum. Om det er snakk om behandling over lang tid, vil foreldrene få dagpenger ved sykehusoppholdet. Erstatning i forbindelse med medisinsk invaliditet og uføre pensjon vil betales ut til barnet avhengig av beløp og alder.

Barneforsikring er en god trygghet å ha.
Barneforsikring kan være veldig fint å ha.