Har du personforsikring?

Det finnes mange gode grunner til å ha personforsikring, og det finnes forskjellige typer personforsikringer. Hvilke bør du velge?

Noen av oss har forsikringer gjennom arbeidsgiver, og det kan være lurt å sette seg inn i hvilke forsikringer man faktisk har og hvor godt man er dekket av gruppelivsforsikringen. Det kan også være at du har foreningsgruppelivforsikringen gjennom din fagforening. Kanskje ønsker du en del forsikringer i tillegg til den du har gjennom arbeidsgiver. Men hvilke forsikringer bør du vurdere å ha i tillegg?

Gjør en god forsikringsavtale
Sjekk at du har rett forsikring

Forsikring i forbindelse med dødsfall

Personforsikring skal kort og godt sikre deg og din familie hvis det inntrer noe med deg som påvirker familiens inntekter og økonomiske situasjon. En dødsrisikoforsikring er noe som alle med familie bør vurdere ettersom den sikrer ektefelle og barn. Du velger selv hvor mye du vil forsikres for, og du kan ha flere slike forsikringer i flere selskap. Dette er skattefrie utbetalinger. Ulykkesforsikring som utbetales i forbindelse med dødsfall som er forårsaket av ytre omstendigheter som ulykker, fall, bilulykker og lignende.

En forsikring som det er greit å ha er gjeldsforsikring, spesielt om man har en familie som man forsørger, eller man har en del gjeld som andre kan bli sittende med om du dør. Husk at denne personforsikringen er knyttet til gjelden, og den vil bare gå til å dekke gjelden. Forsikringen gjør slik at gjelden slettes ved dødsfall eller uførhet.

Personforsikring ved ufør

Det finnes forskjellige forsikringer man kan vurdere her og noen er gjerne inne i forsikringer hos arbeidsgiver eller fagforening. Ulykkesforsikring er en personforsikring som utbetales etter grad av medisinsk invaliditet. Uførekapital er en engangsutbetaling man får om man ender opp som mer enn 50% varig ufør. Etter 67 kan man også få uførerente, og her gjelder samme vilkår som ved uførekapitalen.

Finne personforsikring

Uansett hva du ønsker i forbindelse med forsikringer, lønner det seg alltid å sjekke priser og vilkår fra flere forsikringsselskap. Dette varierer nemlig fra selskap til selskap. I tillegg kan prisene variere om du samler flere personforsikringer ved at du oppnår samlerabatt. Se dermed først og fremst på vilkår slik at du er sikker på at dekningen er god nok, deretter sammenligner du prisen. Det er jo bortkastet å betale for mye når vilkårene er de samme.