Kan du nok om livsforsikringer?

Det kan være lurt å vite litt om de ulike livsforsikringene. Slik at du vet at du er forsikret for det du ønsker. Gode forsikringer gjør at man kan føle seg trygg i hverdagen.

Livsforsikringer har som formål å erstatte økonomisk tap ved uførhet. En uføreforsikring skal ikke være statisk gjennom hele livet, men justeres etter hvilken inntekt du har, familiesituasjon og gjeld. Her følger noen råd for ulike livsgrupper.

Livsforsikring for single

Du kan droppe dødsfallforsikringen. Hvis du dør, vil ingen andre måtte betjene de lån du måtte ha. Du bør vurdere en uføreforsikring, slik at du kan beholde boligen din som ufør.

Livsforsikring for småbarnsfamilien

Velg en kombinasjon av uførerente og -kapital. Velg gjerne en uførekapital som er såpass høy at 25-50 prosent av boliggjelden kan betales ut. I tillegg bør man også ha en løpende uførerente, siden man har lang tidshorisont som ufør.

Pass på at du har det du trenger i livsforsikring
Pass på at du har det du trenger i livsforsikring

Livsforsikring for selvstendig næringsdrivende

Du kan skaffe deg bedre sykepenge-dekning gjennom en egen «Nav-forsikring». I tillegg bør du kjøpe en god uføredekning. Du kan også sjekke kritisk sykdom-forsikring og en helseforsikring/behandlingsforsikring.

Livsforsikring for de etablerte

Hvis du allerede har betalt ned en god del av boliglånet og har uførepensjon via stat/jobb kan du sannsynligvis sløyfe uførekapital. Da kan du gå for uførerente, den varer normalt til du blir 67 år.

Livsforsikring for de over 55

Hvis barna har flyttet ut, kan du ofte droppe uføreforsikring. Spesielt hvis du i tillegg har betalt ned store deler av gjelden og sitter med store verdier i bolig eller fond.

Prisene varierer fra forsikringsselskap til forsikringsselskap. Derfor kan det være veldig lurt å sammenligne priser og ikke minst vilkår. Ta deg tid til å tenke gjennom hva slags forsikringer du ønsker og trenger. Føl deg trygg i hverdagen!