Kategorier
Forsikring

Dette må du vite om ATV-forsikring

Dersom du eier en registrert ATV eller firehjuling bør denne forsikres, akkurat som man gjør ved kjøp av bil. Det finnes flere ulike forsikringer, avhengig av hvor mye du vil ha dekket. De gjeldende ATV forsikringene er ansvarsforsikring, delkasko eller fullkasko.

Den aller viktigste er ansvarsforsikringen, som også er lovpålagt. Dette er den rimeligst ATV forsikringen, men dekker ingen egne skader på ATV-en. I en ansvarsforsikring får du dekket personskader ved en ulykke på et ubegrenset beløp, skader på andres eiendeler opp til 10 000 000 kr og rettshjelp. I ansvarsforsikringen er det heller ingen egenandel, med unntak av ved rettshjelp.

Delkasko for ATV dekker ansvarsforsikring og litt til. I denne inngår også brann, lynnedslag og eksplosjoner, samt tyveri eller tyveriforsøk. Videre kan du få veihjelp ved behov, slik som dersom du har vært utsatt for skade i en ulykke, tyveri, har tekniske problemer og mer. Altså dekker delkasko ATV forsikring tauing, hjemtransport og lignende. Delkasko ATV forsikring dekker også noe personlig løsøre.

Dersom du ønsker å dekke enda mer og ha en komplett ATV forsikring, er en fullkasko for deg. Denne dekker i tillegg til gjeldende for ansvarsforsikring og delkasko, skader på egen ATV.

Hvilken forsikring du velger vil avhengig av hvor mye du ønsker å få dekket, samt hvor mye egenandel du ønsker, og pris på forskingen du er villig eller har mulighet til å betale.  Ved lav egenandel vil du få en større kostnad på selve forsikringen. Det kan altså lønne seg å ha en høy egenandel. Pris på selve forsikringen varierer mye mellom de ulike forsikringsselskapene, og det er derfor å anbefale å hente inn tilbud og sjekk prisene grundig hos flere forsikringsselskaper. Husk også å sjekke vilkårene på ATV forsikringen, slik at dersom noe skulle skje så dekker forsikringen de faktiske forholdene.

Annen nyttig informasjon:

  • Forsikringspremien og egenandelen kan justeres om du benytter deg av en FG- godkjent lås til din ATV.
  • Du kan i tillegg til delkasko eller fullkasko forsikre ATV hengeren mot et lite tillegg i prisen.
  • Sist men ikke minst er det nyttig å vite at fra 2018 vil det være forsikringsselskapene som henter inn trafikkforsikringsavgiften til staten.