Kategorier
Forsikring

Redd for vannskader? Pass på at du har nødvendige forsikringer

Store vannskader kan komme av for eksempel sprukne rør og ødelagte vannkraner. Selv om du tar grep for å unngå slike skader, kan de likevel oppstå. Derfor må du som eier ha forsikringene på plass, både innboforsikring og husforsikring.

Så hva dekker egentlig en innboforsikring?

Denne dekker alt innbo og løsere som du eier. Dette er alt fra klær, møbler, bøker, filmer og elektriske apparater til sykler, barnevogn og penger. Bare for å nevne noe. Dette får du erstattet ved tyveri og brann. De fleste innboforsikringer inkluderer også en egen rettshjelpdekning. Hvis du allerede har skaffet deg innboforsikring, burde du sjekke hva slags vilkår og betingelser forsikringen har. Det er du som er ansvarlig for at dekningen er høy nok til å dekke alle eiendelene dine. Innboforsikringen dekker alle som bor på adressen.

Og hva dekker da en husforsikring?

Kjært barn har mange navn. Denne forsikringen kalles husforsikring, boligforsikring, villaforsikring og bygningsforsikring. Denne forsikringen er for deg som eier enebolig, rekkehus, halvpart av vertikaldelt tomannsbolig eller hel tomannsbolig. Denne må du ha, og den inkluderer vanligvis en innboforsikring. Dersom du bor i en leilighet, er det som regel borettslaget eller sameiet som sørger for bygningsforsikring, slik at selve bygården er dekket i tilfelle brann. Da må du selv sørge for å skaffe deg en egen innboforsikring.

For å summere opp: Dersom du er redd for vannskader, er det aller beste og viktigste du kan gjøre å passe på at du har de rette forsikringene, med de rette vilkårene og betingelsene. Spesielt viktig er det at dekningen er høy nok til å dekke alle eiendelene dine. På den måten kan du føle deg trygg dersom uhellet skulle være ute.

Har du forsikret innbo og hus mot skade?
Har du forsikret innbo og hus mot skade?