Ansvarsforsikring på bil

Det er kun en forsikring som er obligatorisk for bileiere med registrert bil, og det er ansvarsforsikringen. At ansvarsforsikring er obligatorisk vil si at det er pålagt ved lov å tegne forsikringen – hos et forsikringsselskap som er godkjent. Det eneste unntaket er dersom du har meldt til Statens vegvesen at du har en avskiltet bil. Selv om det er kun ansvarsforsikringen som er obligatorisk, så er det å anbefale å skaffe seg enten delkasko eller fullkasko i tillegg. Les mer