Kategorier
Forsikring

Redd for vannskader? Pass på at du har nødvendige forsikringer

Store vannskader kan komme av for eksempel sprukne rør og ødelagte vannkraner. Selv om du tar grep for å unngå slike skader, kan de likevel oppstå. Derfor må du som eier ha forsikringene på plass, både innboforsikring og husforsikring. Så hva dekker egentlig en innboforsikring? Denne dekker alt innbo og løsere som du eier. Dette […]